Concerten en Evenementen

Opera


vrijdag 1 juni heeft het AIO meegedaan aan een opera (L'elisir D'amore), Het AIO speelde als begeleiding mee met deze zangers en zageressen. De repetities waren op de dinsdag en donderdag ervoor, zo konden we nog spelen met de zangers en zageressen. Voorderest heeft het orkest op repetitiekamp in Wolfberg hier heel hard aan gewerkt. Voor het orkest was het een super mooie ervaring!


Kids in Concert

Op 17 maart had het AIO kids in concert, dit is een concert waarbij de kinderen erg worden betrokken! Denk hierbij aan: kinderen kennis maken met muziek instrumenten, zo mogen ze na het concert spelen op instrumenten die zij graag willen leren kennen. Maar kinderen maken ook kennis met muziek/geluiden. Dit traject wordt al jaren herhaald, zo merken we ook dat er veel meer kinden geinteresseerd raken in de muziek.Openbare Concerten

Het orkest geeft per jaar meestal twee openbare concerten. Het "Openbaar concert", ergens halverwege het seizoen, en het ''Thuiskomst concert" gewoonlijk aan het einde van het seizoen. 

Verder geeft het A.I.O. elk jaar ongeveer tien tot twaalf besloten concerten, voornamelijk in bejaardentehuizen, scholen enz. in Arnhem en (wijde) omgeving. Deze concerten zijn meestal op woensdagavond.

De data van alle concerten worden ruim van te voren schriftelijk aangekondigd. Net als bij de repetities wordt ook bij de concerten ieder lid geacht ruim op tijd aanwezig te zijn. Bij eventuele verhindering moeten er invallers worden geregeld, dus is zo vroeg mogelijk doorgeven aan "absentie" van groot belang.