Ledeninfo


Hoe zien de repetities er uit?

Het orkest repeteert elke vrijdagmiddag van 17.30 uur tot 20.00 uur. Veel leden komen iets eerder zodat ze nog even gezellig kunnen bijkletsen. Een aantal leden heeft ook als taak om alle instrumenten, stoelen en muziekstandaards klaar te zetten.

Pauze
In de pauze kun je wat te eten en te drinken kopen. Dit wordt verzorgd door een leden commissie. Na de repetitie kunnen de leden niet meteen weg: eerst moet er gezamenlijk worden opgeruimd. Aan het einde van iedere pauze wordt er een "pauze-praatje" gehouden waarin het bestuur mededelingen kan doen en de leden vragen kunnen stellen.

Op tijd afmelden
Van elk orkestlid wordt verwacht dat hij/zij op elke repetitie en op tijd aanwezig is. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in geval van ziekte of andere dwingende redenen. Als een lid verhinderd is, moet hij/zij dit de dinsdag van te voren melden bij het orkestlid dat de absentielijst bijhoudt. Verder moet de verhinderde er voor zorgen dat zijn bladmuziek wèl aanwezig is, anders zitten een aantal collega's en eventuele invallers zonder muziek.

Nieuwe leden
Aspirant-leden zijn doorgaans welkom op de repetities. Hun ouders mogen uiteraard ook even komen kijken, maar niet te lang; het is belangrijk dat het orkest ongestoord kan repeteren. Het is vanzelfsprekend dat er ook thuis regelmatig gestudeerd wordt; bovendien kunnen er ook één of meerdere groepsrepetities bij een van de leden thuis worden gehouden als dit noodzakelijk mocht zijn.